Proč si nechat zkontrolovat elektrické spotřebiče

Požár není nikdy náhodný

Na dům v plamenech není hezký pohled, a zvláště na ten, co patří přímo vám. Podobné životní momenty prožívalo již mnoho lidí a někteří z nich si uvědomovali, že příčinou požáru byla zanedbaná elektroinstalace. Pokládáte si otázku, jak je možné na elektroinstalaci něco zanedbat, když byla nedávno podrobena rekonstrukci?

žehlička na prádlo

Zanedbané revize totiž mohly odhalit i některé skryté závady, jako například povolené kontakty ve svorkách, přetížené zásuvky, skřípnuté přívodní šňůry a zkratované obvody některých svítidel či spotřebičů. Častou příčinou požárů jsou také situace, kdy se nabíjí baterie mobilního telefonu či notebooku v nevhodném prostředí, například na dece v posteli.

elektrický kávovar

Zbytečná smrt

Když odejde z tohoto světa někdo velmi starý, a zemře například ve spánku, je to vždy pro rodinu velká rána, protože jsme dotyčného milovali, a těšili se z jeho přítomnosti. Jestliže však náhle tragicky zahyne někdo v produktivním věku, nebo dokonce malé dítě, je to tragédie stěží popsatelná. A ještě horší je vědomí, že šlo o úraz, jemuž se dalo jednoduše zabránit.

Úrazy elektrickým proudem se stávají lidem, kteří pracují v oboru, a toto lze ještě pochopit z důvodu zvýšeného nebezpečí při práci, ovšem úraz v domácnosti z důvodu zanedbání revize elektrospotřebičů již pochopitelný není. Současné normy pro výrobu elektrických spotřebičů jsou sice velmi přísné, ale stále je ve hře lidská činnost, tedy situace, kdy se se spotřebiči různě zachází. Může tu dojít k propálení či proříznutí přívodní šňůry, k přetížení spotřebiče a zkratu na některých prvcích, k uvolnění kontaktů nebo krytů zdířek a vodičů či k proražení vnějšího skeletu. Poměrně časté úrazy se stávají při využívání elektrických nářadí, kdy se poškodí prodlužovací nebo přívodní kabel, což je například u sekačky na trávu, vrtačky, úhlové brusky, plotových nůžek atd.