Technologie a svět


Technika je nÄ›co, co mÄ› vždycky už opravdu hodnÄ› lákalo. Jenomže my jsme doma jeÅ¡tÄ› nemÄ›li vůbec nic technického nebo také to, Äeho by se týkala informaÄní technologie. A Å™eknu vám, že pokud dítÄ› po nÄ›Äem hodnÄ› touží a je mu tÅ™eba pÄ›t nebo i ménÄ› let, tak je to velice smutné, když to potom dítÄ› nemá. Já jsem toho opravdu hodnÄ› chtÄ›la moc. Sice jsem také mÄ›la hodnÄ› plyÅ¡ových hraÄek. Nebo interaktivních hraÄek a také panenek, ale nic moc mÄ› to nezajímalo.

PoÄítaÄ je v Å¡edý vÄ›c.

A když už bylo tÅ™eba potÅ™eba, abych si s nÄ›Äím hrála, nebo abych se zabavila, tak jsem spíše sáhla po autíÄkách nebo interaktivních hraÄkách. Tohle mÄ› také moc bavilo, ale spíše mi to táhlo k nÄ›Äemu lepšímu. A když potom, když mi bylo asi sedm let a rodiÄe pořídili první poÄítaÄ k nám do domácnosti, tak jsem byla opravdu hodnÄ› nadÅ¡ená. Sice jsem na poÄítaÄi jeÅ¡tÄ› nic neumÄ›la, ani jsem nemÄ›la žádný poÄítaÄový kurz, ale už i tak jsem vÄ›dÄ›la, že tohle bude nÄ›co ideálního pro mÄ› a že to bude moje zábava a také dokonce moje zamÄ›stnání v budoucnu.

Klávesnice je někdy passé.

Když jsem potom dostudovala stÅ™ední Å¡kolu a udÄ›lala jsem si maturitu, Å¡la jsem jeÅ¡tÄ› studovat vysokou Å¡kolu. informatiky. Ani nevíte, jak jsem byla pÅ™ekvapená, když jsem potom skonÄila jako nejlepší. Opravdu jsem ve vÅ¡em vynikala a bavilo mÄ› to tady jde alespoň vidÄ›t, že když ÄlovÄ›ka nÄ›co opravdu hodnÄ› baví, jako například poÄítaÄe a informaÄní technologie, tak potom vlastnÄ› bude mít perfektní zamÄ›stnání, když v tom bude vlastnÄ› pracovat. Já si myslím, že je opravdu hodnÄ› lidí, kteří pracují v takové branži, která je baví. A co tÅ™eba například informaÄní technologie. Ta je opravdu perfektní a mÄ› baví. A já si myslím, že v tomhle nejsem sama, mám opravdu mnoho přátel, kteří také pracují v této branži o informaÄní technologii, protože se s nimi scházíme a také si pÅ™edáváme různé vÄ›domosti a znalosti v oblasti poÄítaÄů a informaÄní technologie.