Svět kolem techniky


Když jsem pracovala s elektru, tak jsme tam hlavnÄ› pod prodávali poÄítaÄe a mobilní telefony. PozdÄ›ji se k nám pÅ™idali také ledniÄky a další domácí spotÅ™ebiÄe. A Å™eknu vám, že je to velice krásná práce a mÄ› to baví. Také jsem ráda, že jsem tuto práci vzala, protože dlouho jsem se jeÅ¡tÄ› rozmýšlela, jestli mám práci v elektru vzít. Jenomže nakonec jsem si Å™ekla, že vlastnÄ›, když budu pracovat s elektrem a s různými spotÅ™ebiÄi, tak vlastnÄ› tomu také porozumím lépe než doposud. A já právÄ› tomu moc nerozumím. Tak jsem si Å™ekla, že alespoň budu mít nÄ›co a budu mít takovou náladu a také vlastnÄ› povinnost Äi motivaci se nÄ›co nového nauÄit.

PoÄítaÄe nám dávají informace.

A já jsem právÄ› takový typ ÄlovÄ›ka, co se opravdu moc rád uÄí. Takže jsem si Å™ekla, že opravdu neudÄ›lám chybu, když půjdu pracovat do elektra, dokonce i moje máma i můj přítel byli rádi, protože oba dva mi kolikrát říkali, že jsem prý líná a že nic neumím. SamozÅ™ejmÄ›, že mi to vždycky hodnÄ› mrzí, ale já jim dávám za pravdu. Je to opravdu pravda, že mÄ› nic moc nejde. Možná jsem asi neÅ¡ikovná anebo jestli tam opravdu líná, tohle opravdu nevím. Pak jsem si Å™ekla, že prostÄ› tohle chci zmÄ›nit a chci také dÄ›lat nÄ›co jiného. Sice je mi teprve dvacet let, ale Å™ekla jsem si, že je tÅ™eba Äas na zmÄ›nu.

PoÄítaÄ chce každý.

A proto jsem byla ráda, když jsem dostala příležitost jít pracovat do elektra, kde byla vÄ›tÅ¡inu veliká konkurence. Ano, byla jsem v tom zamÄ›stnání kvůli mé kamarádce, která mi tam podržela místo, ale Å™eknu vám, že jsem se úplnÄ› zmÄ›nila. Mám ráda svou práci a klidnÄ› beru i pÅ™esÄasy za své kolegy, protože jsem si Å™ekla, že když si potom naÅ¡etřím tÅ™eba opravdu spoustu penÄ›z, tak si pořídím už koneÄnÄ› svůj vysnÄ›ný herní poÄítaÄ. Docela ráda hraji poÄítaÄové hry, a to nÄ›kdy online, ale jenom o víkendech. Nejsem takový fanatik, že bych na tom trávila opravdu každý den a byla závislá na poÄítaÄových hrách a tak podobnÄ›. A víkendové hry hrají hlavnÄ› o nedÄ›lích. VeÄer mÄ› to prostÄ› moc baví.