Skvělé technologie


PoÄítaÄe jsou nÄ›co, Äemu ÄlovÄ›k buÄto rozumí opravdu perfektnÄ› anebo nerozumí vůbec. DozvÄ›dÄ›la jsem se, že prý ÄlovÄ›k, když už rozumí dobÅ™e poÄítaÄům, tak rozumí z toho maximálnÄ› tak z tÅ™icet procent, protože poÄítaÄ je opravdu snad bezedná studna vÄ›domostí a technických vÄ›cí, že ÄlovÄ›k si to ani nedokáže pÅ™edstavit. Protože jsem byla velice ráda, když jsem byla na jedné pÅ™ednášce, kde nám jeden pán, který byl profesor a inženýr, vÅ¡echno vysvÄ›tloval, co se týká poÄítaÄů a tak podobnÄ› a dozvÄ›dÄ›la jsem se tam to samé, jak jsem vám Å™ekla, že ÄlovÄ›k zvládá na poÄítaÄi jenom tÅ™icet procent znalostí na poÄítaÄi, i když si myslí, že je úplný profesionál.

Technologie mají něco do sebe.

Protože zbytek je už tak zaÅ¡ifrovaný, že je to až nemožné pochopit. ÄŒlovÄ›k si to ani snad nedokáže rozÅ¡ifrovat, i když máme různé poÄítaÄové hackery a další odborníky, tak i tihle nedokáží úplnÄ› vÅ¡echno takhle rozluÅ¡tit jako nÄ›kteří zamÄ›stnanci naÅ¡eho státu. Nevím, jak to může být prospěšné a jestli je to vhodné anebo není. Ale mnÄ› se nelíbí, když lidé mají nÄ›co zaÅ¡ifrovaného. To potom znamená, že je to spíše buÄto nÄ›jaké tajné anebo nelegální. Nemám ráda zaÅ¡ifrované a nelegální vÄ›ci, nebo také tajné vÄ›ci, protože vždycky z tajných vÄ›cí vyjde nÄ›co takového, že to není dobré a že se to pro nikoho nehodí a nikomu to nepÅ™inese užitek, proto jsem si Å™ekla, že bych také chtÄ›la umÄ›t více vÄ›cí na poÄítaÄi, a také se dozvÄ›dÄ›t více informací o informaÄní technologii.

Technologie je zajímavá.

PÅ™eci to nemůže být tak úplnÄ› složité, jak to každý říká. Proto jsem si na internetu zjiÅ¡Å¥ovala různé informace, ale bohužel jsem se dozvÄ›dÄ›la, že je to pravda, že prý ÄlovÄ›k nemůže se dozvÄ›dÄ›t úplnÄ› vÅ¡echno na sto procent, co se týká poÄítaÄe nebo informaÄní technologie. Byla jsem z toho docela zklamaná, protože jsem vždycky si říkala, že můj sen bude takový, že budu umÄ›t úplnÄ› vÅ¡echno na poÄítaÄi, od úpravy fotek až tÅ™eba po nÄ›jaké hackerské vÄ›ci. Tohle by mÄ› bavilo. NechtÄ›la bych to zneužívat, ale mÄ›la bych to pouze pro své potěšení.