I děti mohou mít pravdu

Někteří rodiče jsou tací, že nikdy neuznají, že oni zrovna v dané situaci nemají pravdu, ale má ji někdo jiný. Tím jiným člověkem může být například dítě daných rodičů. Někdy je to opravdu tak, že mohou mít pravdu děti. Je ale jen málo dospělých lidí, kteří si řeknou, že v dané situaci má pravděpodobně pravdu dítě a to už jen proto, že mnoho dospělých si myslí, že oni jsou těmi, kdo musí mít vždy a za každou cenu pravdu.

sedící dívka

Příkladem může být to, pokud se dítě dostane do nějaké situace, která se začne řešit. Dítě může říkat pravdu, ale je možné, že rodič si to bude přehrávat podle sebe i když se to vůbec nestalo tak, jak si daný rodič myslí. Je možné, že se dítě bude snažit daného rodiče přesvědčit o tom, že všechno bylo úplně jinak než si myslí, ale daný rodič si neustále pojede svoje.

Jestli je něco, co by si měli rodiče uvědomit, pak je to to, že zejména děti jsou těmi, kteří mnohdy hovoří pravdu, protože nemají důvod lhát. Nemají ani důvod neříct to, co si myslí. Děti jsou velice upřímné a rodiče by jim skutečně měli věřit a to v celé řadě věcí.

stojící dívka

Jestliže vašemu dítěti nevěříte a nevěříte ani tomu, že vaše dítě říká pravdu, pak to není dobré. Někdy se opravdu může stát, že se vyskytne situace, že bude mít dané dítě pravdu, ale vy na něj budete nepříjemní, protože si budete myslet něco jiného. Takové dítě může k danému rodiči po čase klidně ztratit důvěru a to proto, že ať udělá cokoliv, je to vždycky špatně.

Právě kvůli přístupu rodičů se může stát, že to dítě nebude mít v budoucnu vůbec snadné a to proto, že bude mít problém komunikovat s lidmi. Je dobré si něco takového uvědomit zavčasu, protože tím můžete vašemu dítěti uškodit. Je dobré se někdy zamyslet nad tím, jestli náhodou nemá v dané situaci pravdu vaše dítě, protože je možné, že jí opravdu má. Žádné dítě nechce, aby mu někdo křivdil a je to pochopitelné.