Co by vám elektrikář doporučil k vybavení vašeho bytu

Moderní společnost využívá i moderních technologií. Jistě vám nemusíme připomínat dostupnost mobilní komunikace, výpočetní techniky a také televizního a rozhlasového vysílání. Nemáme tu v úmyslu rozebírat kvalitu přenosových informací napříč médii, ale spíše další technologie, s nimiž si můžeme zlepšit kvalitu života a přispět i k větší bezpečnosti. Jaké systémy by vám doporučil například elektrikář z Prahy 4 instalovat do vašeho příbytku?

požár domu

Hlásič požáru (detektor kouře) – o existenci moderních hlásičů požáru spřažených s hasebním zařízením v průmyslových objektech a skladech jste již možná slyšeli. Není to převratná technická novinka, tyto systémy fungují v mnoha provozech již řadu let, ovšem rádi bychom vám naznačili, že si můžete nechat instalovat požární hlásič i u vás doma. Tato zařízení bývají dokonce užitečnější, než alarmy s pohybovými čidly. Hlásiče požáru vás upozorní na nebezpečí, která mohou nastat i v okamžiku, kdy nejste fyzicky přítomni, a na základě toho lze podniknout potřebné kroky k zastavení rozsáhlého požáru a destrukce vašeho majetku.

plameny ohně

Detektor oxidu uhelnatého – na co se v domácnostech často zapomíná, jsou detektory CO. Oxid uhelnatý je smrtelně jedovatý plyn, bez zápachu a bez barvy a nelze jej našimi smysly zachytit. Vyskytuje se tam, kde provozujete hořáky plynového sporáku, karmu nebo plynový kotel a podobné spotřebiče s otevřeným ohněm. Detektor je velmi spolehlivý a upozorní vás na koncentraci jedovatého plynu, která je stále ještě „v normě“, ale již se blíží hranici jejího překročení.

Detektory úniku vody – elektrikář by vám mohl pomoci pořídit a nainstalovat i detektor unikající vody, například v koupelně či v kuchyni. Zabráníte tím katastrofám typu vyplavení sousedů anebo dokonce průniku vody do elektroinstalace, což by mohlo mít pro vás, vaši rodinu i sousedy pod vámi i fatální následky.