Zajděte k nám do Barber shopu na kladenské pěší zóně


Pěší zóna v Kladně byla již za socialismu vyhlášeným místem, kudy proudily stovky lidí každý den, aby tu mnozí z nich nakupovali potraviny, textil, knihy i další zboží, a aby se tu také patřičně zabavili ve volném čase. Bývalo tu v provozu kino Oko, které dnes čeká rekonstrukce, a zřejmě bude budova sloužit svému původnímu účelu. Na pěší zóně se velkému zájmu také těšilo několik „bufetů na stojáka“, včetně rybárny, a slávu pěší zóny nezapomínala vyzdvihnout i studentská maturitní tabla, vystavená v některých prosklených výlohách.

Náměstí starosty Pavla Kladno

V osmdesátých letech v dolní části pěší zóny prosperovala i prodejna textilu, která se těší zájmu zákazníků dodnes, a hned v jejím sousedství byla nedávno otevřena provozovna barber shopu v Kladně. Ta také přispívá k udržování slávy pěší zóny, která by měla zůstat typickým kladenským symbolem, jako je například Kokos na Sítné, sítenský most, budova gymnázia, náměstí Svobody (bývalý Gottwalďák), areál škol v ulici Cyrila boudy a kladenský „Václavák“.

barber shop Kladno

Atmosféra pěší zóny (dnes ulice T. G. Masaryka) však poněkud začala ztrácet na svém lesku po otevření obchodního centra Central v ulici Petra Bezruče, ale žádný Central ani podobné moderní prosklené kolosy, které jsou chladné a neosobní a příliš komerčně zaměřené, nemohou dopřát lidem to, co procházka od lékárny na náměstí Svobody přes kino Sokol k Floriánskému náměstí až k náměstí Starosty Pavla. Projděte se spolu s námi tam, kde se psaly a píší novodobé dějiny, a kde prosperuje i barber shop. Nechte vtisknout svým vlasům či vousům patřičnou fazónu a vyjděte ven omlazení a jaksi hezčí.

Ještě zopakujeme, že kladenský barber shop naleznete v dolní části ulice T. G. Masaryka, vedle prodejny textilu, tedy tam, kde se stále nachází původní cihlová zástavba z doby, kdy bylo toto okresní město označováno za „Černé Kladno“ kvůli kladenským dolům a ocelárnám Poldi. Barber shop Kladno je zde jednou z firem, která městu navrací jeho původní kolorit, a zejména osobní kontakt člověka s člověkem, což by mělo být zachováno i v dnešní přetechnizované době mobilů a sociálních sítí.