Proč jsou hry pro děti tak důležité?


Když se nÄ›koho zeptáme, co je pro dÄ›ti typické, pak jednou z nejÄastÄ›jších odpovÄ›dí bude bezesporu hraní. A není divu – malé dÄ›ti běžnÄ› stráví hrou valnou Äást doby, kdy jsou vzhůru. Je jasné, že toto chování je v podstatÄ› instinktivní. ProÄ se ale u nás vyvinulo? Má to pro dÄ›ti nÄ›jaký benefit kromÄ› toho, že se tím zabaví?

 

PopravdÄ› Å™eÄeno, má. Hry totiž mají hned nÄ›kolik důležitých funkcí, které probíhají, aniž bychom si to my nebo dÄ›ti uvÄ›domovali. PÅ™itom jsou pro jejich zdravý vývoj nezbytné. NeuÅ¡kodí tedy podívat se, co jim vlastnÄ› pÅ™ináší.

 

hry jsou pro děti důležité

 

V první Å™adÄ› je to uÄení nových dovedností, které se jim budou hodit v dospÄ›lém životÄ›. Když si tÅ™eba hrají s panenkami na pokladní, pak si v podstatÄ› vytváří modelové situace a uÄí se, jak se v takových chvílích zachovat. Pak už je to v dospÄ›losti nepÅ™ekvapí.

 

Dále je to poznávání možností vlastního tÄ›la a jejich zdokonalování. Když například lezou na prolézaÄkách, toÄí se na kolotoÄi, houpou se na houpaÄce, pak poznávají, co vÅ¡echno jejich tÄ›lo může vydržet a co už je naopak příliÅ¡. JistÄ›, nÄ›kdy to skonÄí pádem Äi zranÄ›ním, avÅ¡ak tyto obvykle nebývají tak vážné.

 

již malé děti si chtějí hrát

 

V neposlední Å™adÄ› se tu rozvíjí také sociální dovednosti, když si dÄ›ti spolu hrají. UÄí se, co je jeÅ¡tÄ› pÅ™ijatelné a co nikoliv, a jak se chovat ve spoleÄnosti. Získávají tak lepší kontrolu nad svými emocemi a umí je lépe zpracovat. A ani to rozhodnÄ› není k zahození.

 

Je tedy jasné, že hraní je v dětském věku velmi důležité. Co se ale stane, pokud dítěti tuto možnost odepřeme? Studie ukazují, že v takovém případě si ponese prakticky celoživotní následky. To, co zanedbáme v dětském věku, se totiž pak už jen velmi těžko dohání. Ano, je to sice možné, avšak není to jednoduché a zdaleka ne každý to dokáže. I proto bychom měli děti nechat si hrát, kdykoliv to bude jen trochu možné. Rozhodně jim to jen prospěje.