Které hry vás baví?


Vzpomínáte si jeÅ¡tÄ› na to, jaké jste hráli hry, když jste byli malí? Já si na to vzpomínám na vÅ¡e. A vzpomínám si na to opravdu moc dobÅ™e. Byly to takové klasické hry. Takové hry, které se nyní už moc nehrají, a dokonce mÄ› zarazilo, že i můj sedmiletý syn vůbec neví, jaké hry jsme hráli kdysi, byly to opravdu zábavné hry a byly to hlavnÄ› takové hry, které se hrály venku. Já jako malé dítÄ› jsem nemÄ›la k dispozici žádné videohry nebo PlayStationy anebo také poÄítat. PoÄítaÄ byl opravdu až na posledním místÄ›. Myslím si, že videohry jsem mÄ›la asi až tak v deseti letech.

Retro hry byly také zajímavé.

O rok pozdÄ›ji jsem mÄ›la potom PlayStationy a až o pÄ›t let pozdÄ›ji jsem mÄ›la poÄítaÄ. Musím uznat, že dříve jsem hrála spíše takové vÄ›ci, jako je například skákání pÅ™es gumu anebo kuliÄky nebo kostky. A také jsme samozÅ™ejmÄ› hráli panáka. To mÄ› také opravdu hodnÄ› bavilo. Také si vzpomínám, jak jsme hráli Å¡ipkovanou. To dneÅ¡ní dÄ›ti ani neznají. Když jsem se syna ptala, jestli si nechce zahrát Å¡ipkovanou se mnou a taky s dalšími dÄ›tmi, tak on vůbec nevÄ›dÄ›l, co to je. Tak jsem mu to vÅ¡echno musela vysvÄ›tlit a byla jsem opravdu potěšená a byla jsem ráda, že syn říkal, že tohle by ho hodnÄ› bavilo, takže zavolal svých pÄ›t kamarádů a Å™ekl jim, jestli budou také s námi hrát Å¡ipkovanou.

Jako dítÄ› jsem hrála moc ráda kuliÄky.

VÅ¡ichni naÅ¡tÄ›stí souhlasili, ale také se úplnÄ› vÅ¡ichni ptali, co to vůbec je? Takže jsem jim Å™ekla, že jim jeÅ¡tÄ› povím o dalších hrách, které jsem hrála, když jsem byla malé dítÄ›. Také jsem jim ukázala gumu. Když vidÄ›li, jak se skáÄe guma, tak byly opravdu natěšené. Byly pÅ™ekvapené, že tahle hra vůbec existuje a já jsem také byla v Å¡oku, že tyhle dÄ›ti tohle vůbec neznají. Já vím, že jsem tohle mÄ›la říct tÅ™eba synovi už vÄas a dříve. Ale také mÄ› docela zarazilo, že i další rodiÄe tÄ›ch dÄ›tí, synových kamarádů také jim nic neÅ™ekli. Jaké byly hry dříve, že by mohli skákat panáka anebo také hrát Å¡ipkovanou.