Je lepší byt nebo rodinný dům?


Pokud hledáme nové bydlení, pak je pochopitelné, že tam chceme strávit i desítky let. Zde je ovšem otázkou, zda bychom se měli poohlížet spíše po bytě nebo po rodinném domě. Obě varianty totiž mají své výhody i nevýhody, a ani jedna není vhodná pro každého.

 

Je jasné, že byt je menší. To sice znamená ménÄ› prostoru, ale zároveň i snadnÄ›jší údržbu. ZvláštÄ› když zapoÄítáme, že se nemusíme starat o vnitÅ™ní stranu domu. Díky tomu máme také mnohem nižší náklady, což je zvláštÄ› dnes, kdy ceny prakticky vÅ¡eho prudce stoupají.

 

rodinný dům

 

Také ceny bývají menší, než je tomu u rodinného domu. Díky tomu si jej může dovolit mnohem více lidí, i když je pravdou, že se pomalu srovnávají, a například za byt v Praze můžete zaplatit stejně tolik, jako za rodinný dům na vesnici.

 

Výhodou také může být lepší dostupnost například obchodů, Å¡kol a další spoleÄenské vybavenosti. To je proto, že byty najdeme vÄ›tÅ¡inou na sídliÅ¡tích, a ta jsou zařízena tak, aby bylo v podstatÄ› vÅ¡e pÅ™i ruce. Proto jsou výhodné i pro ty, kteří nevlastní automobil, nebo ty, kteří nechtÄ›jí řídit nijak Äasto.

 

většina bytů je v paneláku

 

OvÅ¡em i baráky mají své výhody. PÅ™ednÄ› je zde mnohem víc prostoru, což vyhovuje poÄetnÄ›jším rodinám. SamozÅ™ejmÄ› záleží na tom, jak velký onen konkrétní dům je, avÅ¡ak v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů je podstatnÄ› vÄ›tší, než byt.

 

Zapomenout bychom nemÄ›li ani na zahradu. Tu najdeme u vÄ›tÅ¡iny rodinných domů, a snadno se může stát oázou oddechu a relaxace. Navíc je zahradniÄení velmi zdravý a užiteÄný koníÄek, o produkci vlastní zeleniny a ovoce nemluvÄ›.

 

I z tÄ›chto důvodů je dobré zvážit, která z variant pro nás bude ta pravá. PÅ™eci jen, každá situace je jiná, a nikdo nemá absolutnÄ› stejné podmínky. JistÄ›, důležitá je i naÅ¡e finanÄní situace, avÅ¡ak pokud máme pÅ™eci jen na výbÄ›r, je dobré zvážit obÄ› možnosti. Tak vybereme tu, která pro nás bude skuteÄnÄ› ta ideální.